Cenník

Zadarmo

Skúšobná
verzia

Plne funkčný program
Maximálne 5 subjektov
Bez technickej podpory a aktualizácií
Bez obmedzenia doby použiteľnosti
Program si môžete bezplatne vyskúšať a používať pre svoju potrebu a nekomerčné účely.
36,00 /rok

Komerčná
licencia

Plne funkčný program
Bez obmedzenia počtu subjektov
Technická podpora a aktualizácie
Licencia pre 1 používateľa
Licencia je určená pre používateľov, ktorí chcú používať náš softvér na komerčné účely.

Spôsob licencovania


Skúšobná verzia

Používanie softvéru je zdarma pre vlastnú potrebu a nekomerčné účely. Používatelia, ktorí majú záujem používať náš softvér pre prihlasovanie sa vo vlastnom mene, alebo pre odosielanie výkazov vlastných firiem, môžu náš softvér používať bezplatne s obmedzením počtu subjektov a bez nároku na technickú podporu a aktualizácie.

Komerčné použitie

Používatelia, ktorí chcú používať náš softvér pre komerčné účely t.j. prihlasovanie sa v mene iných subjektov, alebo odosielanie výkazov iných subjektov, môžu náš softvér používať len po zakúpení komerčnej licencie. Technická podpora a aktualizácie sú súčasťou licencie.


Platnosť licencie


Licencia je platná 1 rok a viaže na používateľa (osobu), tzn. pre každú osobu ktorá má záujem používať spoplatnené časti softvéru je potrebné zakúpiť licenciu. Používatelia so zakúpenou licenciou môžu program používať aj na viacerých počítačoch.


Obmedzenia skúšobnej verzie


Skúšobná verzia programu má naledujúce obmedzenia:

  • počet subjektov je limitovaný na maximálne 5,
  • neposkytujú sa aktualizácie,
  • neposkytuje sa technická podpora.