Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ internetových stránok

Prevádzkovateľ týchto internetových stránok a poskytovateľ s tým súvisiacich služieb je:

Simbia s.r.o.
Žltá 3938/3
851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO: 47518197
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 112103/B

Oprávnená osoba: Ing. Michal Palček
Telefónne číslo: +421 908 395 325
E-mailová adresa: simbia@simbia.sk

Zásady ochrany osobných údajov

Vstupom a používaním týchto stránok vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Ochranou súkromia a s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.

Vaše osobné údaje získané prostredníctvom týchto stránok, alebo iným spôsobom v súvislosti s Vaším používaním týchto stránok, alebo služieb Poskytovateľa, môžu byť prenášané:

  • mimo územie Slovenskej republiky k miestam, kde sa nachádzajú servery na ktorých sú internetové stránky a služby prevádzkované,
  • k oprávneným zástupcom spoločnosti Simbia s.r.o., ktorí vykonávajú úlohy súvisiace s týmito stránkami a službami,
  • k dôveryhodným dodávateľom spoločnosti Simbia s.r.o., ktorí zabezpečujú najmä fakturáciu a spracovanie účtovníctva,
  • do databáz spoločnosti Simbia s.r.o., pre účely prevádzkovania a rozvíjania týchto stránok a služieb.

Údaje získané prostredníctvom objednávkového formuláru v rozsahu: titul, meno, priezvisko, ulica a číslo, mesto, e-mailová adresa a telefónne číslo sa použijú len na spracovanie vašej objednávky a fakturáciu. Údaje získané prostredníctvom kontaktného formuláru v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo sa použijú len na splnenie účelu Vašej správy. Ak nám zašlete otázku, prípadne inú požiadavku na službu, budeme vás možno musieť kontaktovať kvôli dodatočným informáciám potrebným pre spracovanie alebo splnenie vašej požiadavky. Prevádzkovateľ okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o zákazníkoch, napr. počas ich návštevy stránok, sťahovania programov a využívania ostatných služieb poskytovaných na stránkach. Údaje sú spracovávané 5 rokov.

Vaše osobné údaje a informácie neodovzdáme tretej strane bez vášho dovolenia, okrem prípadov, keď to bude nevyhnutné pre spracovanie vašej objednávky a/alebo splnenie vašej požiadavky, alebo v prípadoch keď to budú vyžadovať platné zákony.

Preukázanie totožnosti oprávnenej osoby na základe § 15 Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v platnom znení je možné po dohode v mieste sídla spoločnosti.

Písomné žiadosti na základe § 28 Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v platnom znení je potrebné zasielať na adresu sídla spoločnosti.

Prístup k údajom tretích strán

Aplikácia obsahuje funkcie, ktoré s Vaším súhlasom umožňujú pristupovať a spracovávať Vaše údaje prevádzkováné v systémoch a aplikáciách tretích strán.

Služby Google
Účel: odosielanie emailových správ prostredníctvom služby Gmail.
Údaje ktoré nám musíte poskytnúť: emailová adresa v službe Gmail.
Vaše údaje ktoré si vyžiadame od spoločnosti Google: žiadne.
Údaje ktoré budeme spracovávať: vaša emailová adresa v službe Gmail, prístupový identifikátor, čas expirácie prístupového identifikátora, identifikátor pre obnovu prístupu, udelené oprávnenia.
Dôvod spracovávania údajov: prihlásenie do Vášho účtu v službe Gmail a odoslanie emailovej správy.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies

Súbory cookies používame na:

  • zabezpečenie ochrany našej webovej lokality pred útokmi.
  • zaznamenanie skutočnosti, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

Ako sa dajú kontrolovať súbory cookies

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.