O programe

eDoručovateľ je softvér, ktorý výrazne zjednodušuje mzdárom, účtovníkom a firmám odosielanie XML výkazov. eDoručovateľ obsahuje internetový prehliadač, v ktorom sa automaticky dopĺňajú prihlasovacie údaje a hodnoty z grid kariet pri prihlasovaní a odosielaní výkazov. Najväčšia výhoda eDoručovateľa je, že umožňuje používateľom, aby si do programu nahrali údaje viacerých firiem a jednoducho sa medzi nimi prepínali. Keď sa v prehliadači otvorí stránka s prihlasovacím formulárom, alebo formulárom pre zadanie hodnoty z grid karty, eDoručovateľ automaticky doplní správny údaj vybranej firmy.Podporované internetové stránky

 • Portál Finančnej správy
 • Virtuálna registračná pokladňa
 • Elektronické služby Sociálnej poisťovne
 • ePobočka Všeobecnej zdravotnej poisťovne
 • Elektronická pobočka zdravotnej poisťovne DÔVERA
 • Online pobočka zdravotnej poisťovne Union
 • Ústredný portál verejnej správy
 • Správa príspevkov AXA d.d.s, a.s.
 • Portál Stabilita d.d.s.
 • Elektronický zber údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky
 • Štatistické zisťovania spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Ovládanie programu


Program sa podobá vzhľadu a funkcionalite bežne dostupných internetových prehliadačov, aby bolo jeho používanie prirodzené a intuitívne, bez nutnosti učiť sa nové veci. Hlavné okno eDoručovateľa sa skladá z troch častí:

 1. Internetový prehliadač.
 2. Ovládací panel programu a internetového prehliadača.
 3. Panel so subjektami, cez ktorý sa vyberá subjekt, ktorého prihlasovacie údaje sa budú dopĺňať.
Okno eDoručovateľa

Ovládanie programu je jednoduché a je ho možné opísať v troch krokoch:

 1. Aby eDoručovateľ mohol automaticky dopĺňať prihlasovacie údaje a hodnoty z grid kariet, musia sa tieto údaje najskôr do programu nahrať. Rozsah údajov, ktoré sa do programu nahrajú, je na voľbe používateľa. Dopĺňať sa budú len tie údaje, ktoré budú vyplnené. Po nahratí údajov si ich program uloží a zobrazí názvy firiem na paneli subjektov (číslo 3 na obrázku). Cez tento zoznam sa vyberá firma, ktorej údaje sa budú dopĺňať.
 2. Na ovládacom paneli (číslo 2 na obrázku) sú v druhej skupine zobrazené ikony pre rýchle otvorenie podporovaných internetových stránok (Finančná správa, Virtuálna registračná pokladňa, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne). Po kliknutí na niektorú z ikon sa v internetovom prehliadači (číslo 1 na obrázku) otvorí príslušná internetová stránka.
 3. So zobrazenou internetovou stránkou sa pracuje rovnako, ako v inom bežnom internetovom prehliadači. Postup odosielania výkazov a ani vzhľad stránok sa nemení, budú sa len automaticky dopĺňať údaje vybraného subjektu do formulárov v ktorých sa vyžadujú.

Bezpečnosť


Vzhľadom na povahu údajov, ktoré sa do eDoručovateľa nahrávajú, považujeme bezpečnosť za základ celého programu. Do eDoručovateľa sme implementovali množstvo bezpečnostných prvkov, ktoré chránia Vaše údaje. Bez ohľadu na bezpečnostné prvky, je ale pre bezpečné používanie nevyhnutné, aby ste sa riadili pravidlami bezpečného používania.

Pravidlá bezpečného používania

 1. Chráňte Vaše údaje prístupovým heslom.
 2. Nepoužívajte jednoduché heslá.
 3. Program používajte iba na dôveryhodných počítačoch, ku ktorým majú prístup iba oprávnené osoby.
 4. Program používajte iba na počítačoch, ktorých operačný systém je aktuálny a pravidelne aktualizovaný.
 5. Program používajte iba na počítačoch, ktoré sú a boli trvale chránené účinným a pravidelne aktualizovaným antivírusovým programom.
 6. Pred naištalovaním alebo spustením programu skontroľujte, či používate originálny program, ktorý je podpísaný naším digitálnym certifikátom.
 7. Používajte najnovšiu verziu programu. V prípade dostupnosti aktualizácií, program aktualizujte.
 8. Program používajte iba na účel a spôsobom, pre ktorý bol vyrobený.
 9. Program používajte iba na otváranie internetových stránok, pre ktoré bol vyrobený.
 10. Program nenechávajte spustený bez dohľadu oprávnenej osoby.
 11. Nesnažte sa prelomiť bezpečnostné prvky programu v prípade, že program zablokuje pokus o zobrazenie internetovej stránky, alebo zablokuje prístup k údajom.
 12. Vlastné údajové súbory chráňte použitím šifrovania.
 13. Pre prístup k údajovým súborom prostredníctvom HTTP protokolu používajte zabezpečené spojenie.
 14. Používajte limity obmedzujúce počet automaticky povolených sprístupnení údajov prehliadaču.
 15. Po skončení práce kontroľujte históriu prístupov k údajom.
 16. Prihlasovacie údaje a hodnoty z grid kariet nesprístupňujte žiadnym spôsobom osobe, ktorá nie je oprávnená.

Pri používaní prenosných verzií programu u klientov naviac odporúčame:

 1. Program používajte na vlastnom prenosnom počítači. Ak nie je možné použiť vlastný počítač, uistite sa, že použijete dôveryhodný a bezpečný počítač.
 2. Vytvorte si pre každého klienta technický nosič (napr. USB kľúč) na ktorom bude uložený program s údajmi iba jedného konkrétneho klienta.
 3. Používajte technický nosič, ktorého obsah je možné chrániť (napr. zašifrovaním).
 4. Dbajte na to, aby sa technický nosič dát s programom nedostal k nepovolanej osobe.

Veľkopodniková verzia

Pre spoločnosti, ktoré majú definované prísne bezpečnostné pravidlá je určená Veľkopodniková verzia eDoručovateľa, ktorá neobsahuje moduly, ktoré komunikujú so servermi poskytovateľa.

Veľkopodniková verzia neobsahuje:

 • automatické online aktualizácie,
 • online aktiváciu licencie.

Bezpečnostné prvky dosiahnuté vo Veľkopodnikovej verzií eDoručovateľa:

 • program nevytvára spojenie a nekomunikuje so servermi poskytovateľa,
 • program a počítač používateľa je chránený pred prípadnou kompromitáciou serverov poskytovateľa,
 • používateľ získava možnosť kontroly a auditovania programu pred nasadením novej verzie do prevádzky.

Obmedzenia Veľkopodnikovej verzie vyplývajúce z bezpečnostných opatrení:

 1. Veľkopodnikovú verziu je možné aktualizovať iba manuálne administrátorom systému spoločnosti. Po vydaní novej verzie zasielame platiacim zákazníkom na kontaktný email informáciu o dostupnosti novej verzie programu.
 2. Licenčný kľúč určený pre veľkopodnikovú verziu nie je možné predĺžiť. Po exspirácií licencie je potrebné objednať novú licenciu s novým licenčným kľúčom.

Vyhlásenia a zásady bezpečnosti poskytovateľa:

Poskytovateľ softvéru vyhlasuje, že:

 • Prihlasovacie údaje a hodnoty z grid kariet, ktoré do programu používateľ zadá, zostávajú vlastníctvom používateľa a nie sú nikam odosielané, nie sú nikde zhromažďované, nie sú žiadnym spôsobom analyzované ani používané.
 • Údaje zadané do programu sa používajú iba na dopĺňanie do programov a formulárov na internetových stránkach.
 • Softvér nezhromažďuje a neodosiela informácie o sieti, zariadeniach v sieti a sieťovej prevádzke.
 • Softvér nezhromažďuje a neodosiela informácie o navštívených stránkach a aktivite používateľa.
 • Softvér nemení obsah zobrazovaných internetových stránok a nepridáva stránkam žiadnu funkcionalitu.

Poskytovateľ softvéru:

 • Nikdy nežiada používateľov programu o poskytnutie akýchkoľvek údajov. V prípade, ak Vás niekto požiadal o poskytnutie akýchkoľvek údajov, údaje odmietnite poskytnúť a informujte nás prosím o takejto žiadosti.
 • Neposkytuje služby ktorých cieľom je akýmkoľvek spôsobom manipulovať s údajovými súbormi. V prípade zabudnutia prístupového hesla, alebo poškodenia údajového súboru je potrebné údajový súbor vymazať a údaje nahrať znova.

Dostupnosť programu


eDoručovateľ je dostupný pre operačné systémy Microsoft Windows v dvoch verziách:

 • Verzia pre Windows XP - používatelia s Windows XP musia použiť len verziu eDoručovateľa určenú pre Windows XP. Dostupná je verzia pre 32 a 64 bitové systémy.
 • Verzia pre Windows Vista a novšie - pre používateľov so systémom Windows Vista a novším odporúčame použiť verziu eDoručovateľa určenú pre Windows Vista/7/8/10. Verzia eDoručovateľa pre Windows XP je na systémoch Windows Vista/7/8/10 funkčná, ale jej používanie na novších systémoch neodporúčame. Dostupná je verzia pre 32 a 64 bitové systémy.

Inštalácia programu


eDoručovateľ podporuje "inštalovanú" a "prenosnú" verziu. Inštalovanú verziu je potrebné nainštalovať do systému, prenosná verzia sa inštalovať nemusí a môže byť uložená aj na prenosnom nosiči (napr. USB kľúč). Obe verzie sú funkcionálne zhodné a líšia sa len prístupom k údajovým súborom.

 • Inštalovaná verzia ukladá dátové súbory do profilu používateľa (C:/Users/<Meno používateľa>/AppData/Simbia/eDorucovatel) a umožňuje každému používateľovi systému Windows, ktorý má vytvorené vlastné konto, mať vlastný údajový súbor (v súbore budú subjekty, ktoré uvidí len on). Okrem toho, inštalovaná verzia podporuje aj zdieľaný údajový súbor všetkých používateľov počítača do ktorého je možné uložiť subjekty, ktoré majú vidieť všetci používatelia počítača. Každý používateľ má vlastné nastavenia.
 • Prenosná verzia umožňuje uložiť údaje subjektov do jedného údajového súboru, ktorý sa nachádza v priečinku aplikácie a subjekty sú prístupné všetkým používateľom programu. Nastavenia sú spoločné pre všetkých používateľov. Prenosná verzia nesmie byť uložená v systémom chránených priečinkoch (napr. C:/Windows, C:/Program Files).

Program je funkčný samostatne a nevyžaduje inštaláciu žiadnych súčastí do systému.


Minimálne požiadavky


 • systém Windows XP Service Pack 3 alebo novší,
 • Internet Explorer 7 alebo novší,
 • 90 až 200 MB voľnej pamäte na disku (podľa používanej verzie),
 • aspoň 2 GB pamäte RAM.

Novinky a nové funkcie


Informácie o novinkách a nových funkciách v programe získate na stránke Novinky.