Novinky

Verzia 2.7.0.2 (10.02.2021)

  • Prispôsobené dopĺňanie údajov novému prihlasovaciemu formuláru Elektronických služieb Sociálnej poisťovne.