Novinky

Verzia 2.10.1.0 (18.05.2023)

  • Upravená adresa Elektronického zberu údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (https://esvcs.statistics.sk).
  • Prispôsobené dopĺňanie údajov novému prihlasovaciemu formuláru Elektronického zberu údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
  • Pridaná možnosť nastaviť si vlastnú štartovaciu a domovskú stránku.
  • Pridaná možnosť zadať údaje z QR kódu Sociálnej poisťovne ručne.