Platba a doručenie

Platba

Odplata za poskytnutie licencie sa uhrádza na základe faktúry, ktorú posielame do 14 dní od objednania licencie. Faktúru zasielame vo formáte PDF e-mailom na e-mailovú adresu zadanú pri objednávke.

Faktúru je možné uhradiť:

  • prevodom na účet
  • vkladom na účet
  • hotovosťou (po dohode s pokytovateľom, v mieste sídla poskytovateľa)

Pre urýchlenie identifikácie Vašej úhrady, použite prosím číslo faktúry ako variabilný symbol, alebo ako referenciu platiteľa, alebo zapíšte číslo faktúry do správy pre prijímateľa.


Doručenie

Licenčný kľúč posielame e-mailom na emailovú adresu zadanú pri objednávke. Doručenie licenčného kľúča je zadarmo.