Novinky

Verzia 2.6.0.1 (29.10.2018)

 • Opravené dopĺňanie hodnôt GRID kariet pri prihlasovaní do ePobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Verzia 2.6.0.0 (27.09.2018)

 • Pridané dopĺňanie prihlasovacích údajov, navigačné ikony a klávesové skratky pre:
  • Správu príspevkov AXA d.d.s, a.s. (experimentálne). Ikona: Ikona AXA d.d.s., klávesová skratka: ALT+7.
  • Portál Stabilita d.d.s., a.s. Ikona: Ikona Stabilita d.d.s., klávesová skratka: ALT+8.
  • Elektronický zber údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Ikona: Ikona Štatistický úrad, klávesová skratka: ALT+0.
  • Štatistické zisťovania spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Ikona: Ikona Trexima, bez klávesovej skratky.
 • Pridaná možnosť uložiť si prihlasovacie údaje pre novo podporované internetové stránky.
 • Zmenená pozícia navigačnej ikony pre otvorenie internetových stránok www.slovensko.sk, zmenená bola aj klávesová skratka na ALT+9.
 • Opravená chyba ktorá spôsobovala vyžadovanie opakovaného prihlasovania do Sociálnej poisťovne.
 • Upravený predvolený jazyk prehliadača na slovenský. Niektoré stránky sa mohli pri prvom otvorení zobraziť v cudzom jazyku.
 • Upravená signalizácia prebiehajúceho načítavania stránok zmenou kurzora myši.
 • Opravené programovo riadené zatváranie okien prehliadača.
 • Pridaná možnosť hromadnej úpravy údajov subjektu (pomocou kontextového menu vyvolaného stlačením pravého tlačidla myši nad subjektom v okne pre úpravu údajov):
  • Kopírovať všetky, alebo vybranú skupinu údajov subjektu do internej pamäte.
  • Vložiť všetky, alebo vybranú skupinu údajov z internej pamäte vybranému subjektu.
  • Odstrániť z vybraného subjektu všetky, alebo vybranú skupinu údajov.
 • Pridané nastavenie pre skrytie nepoužívaných navigačných ikon.

Verzia 2.5.0.0 (18.07.2018)

 • Doplnené dopĺňanie hodnoty grid karty Sociálnej poisťovne pri storne Registračného listu fyzickej osoby a storne Registračného listu zamestnávateľa.
 • Vylepšené dopĺňanie prihlasovacích údajov do Virtuálnej registračnej pokladne.
 • Oprava importu údajov zo súboru.
 • Doplnené okno s nastaveniami programu
  • Možnosť vypnúť dopĺňanie údajov.
  • Možnosť vypnúť automatickú kontrolu aktualizácií pri štarte programu.
  • Možnosť vypnúť automatické sťahovanie súborov novej verzie.
 • Doplnené dopĺňanie BOK kódu a PIN kódu do aplikácií ústredného portálu verejnej správy pre platformu .NET
  Navigácia
  • Pridané tlačidlo Ikona Slovensko pre otvorenie internetových stránok www.slovensko.sk.
  • Pridaná klávesová skratka ALT+7 pre otvorenie internetových stránok www.slovensko.sk.
  Zadávanie a dopĺňanie BOK a PIN
  • BOK kód je možné v eDoručovateľovi a aplikáciách ÚPVS (eID klient, Propagácia certifikátov, Virtuálna klávesnica) zadať, alebo doplniť stlačením klávesy F7.
   Poznámka: Ak po stlačení F7 nie je BOK v eDoručovateľovi zadaný, zobrazí sa okno kam je možné kód zadať. Ak je po stlačení F7 BOK v eDoručovateľovi zadaný, doplní sa.
  • PIN kód je možné v eDoručovateľovi a aplikáciách ÚPVS zadať, alebo doplniť stlačením klávesy F8.
  • Zadaný BOK a PIN je možné z eDoručovateľa odstrániť stlačením klávesy F9 v eDoručovateľovi, alebo aplikáciách ÚPVS.
  • V aplikáciách ÚPVS je možné zadať, alebo doplniť BOK kód aj stlačením klávesy "b" alebo "B" (BOK).
  • V aplikáciách ÚPVS je možné zadať, alebo doplniť PIN kód aj stlačením klávesy "p" alebo "P" (PIN).
  • Do stavového riadku bola pridaná informácia o zadaní BOK a PIN kódu.
  Bezpečnosť
  • BOK a ani PIN sa neukladajú do dátových súborov. Pre dopĺňanie kódov do aplikácií ÚPVS je potrebné ich po každom spustení eDoručovateľa zadať.
  • BOK a PIN eDoručovateľ automaticky zabudne:
   • po vypnutí programu,
   • po každom vložení, alebo vytiahnutí občianskeho preukazu z čítačky.
  • eDoručovateľ nezaznamenáva číslice pri zadávaní kódov do aplikácií ÚPVS. Pre dopĺňanie kódov eDoručovateľom je potrebné BOK a PIN eDoručovateľovi zadať.
  • BOK a PIN eDoručovateľ povolí doplniť iba do vybraných digitálne podpísaných aplikácií ÚPVS.
  • Každé doplnenie BOK a PIN je zaznamenané do histórie prístupov k údajom.
  • eDoručovateľ nepovolí zadať BOK a PIN ak je dopĺňanie údajov do aplikácií ÚPVS vypnuté v nastaveniach.
  • BOK a PIN nebudú dopĺňané počas zapnutého režimu Pozastaviť dopĺňanie a prístup k údajom.
  • Režim Manuálne kontrolovaného prístup k údajom nemá vplyv na dopĺňanie PIN a BOK.

Verzia 2.4.0.1 (28.02.2018)

 • Prispôsobené dopĺňanie údajov novému vzhľadu Elektronických služieb Sociálnej poisťovne.
 • Upravená štartovacia adresa Elektronických služieb Sociálnej poisťovne (https://esluzby.socpoist.sk/portal/).

Verzia 2.4.0.0 (06.02.2018)

 • Doplnené nové bezpečnostné prvky:
  • Zaznamenávanie histórie prístupov k údajov.
  • Možnosť pozastaviť automatické dopĺňanie údajov.
  • Možnosť manuálne kontrolovať prístup k údajom.
  • Ochrana údajov skrytím (vyhviezdičkovaním) v okne s údajmi (iba údaje chránené heslom).
  • Zablokovanie zobrazenia internetovej stránky s chybným certifikátom.
  • Zablokovanie prístupu prehliadača k údajom, ak nie je spojenie zabezpečené.
  • Automatické vypnutie programu po 10-tich minútach nečinnosti používateľa na počítači.
  • Ochrana hodnôt grid kariet obmedzením počtu automaticky povolených prístupov k hodnotám.
  • Zvýšené zabezpečenie údajov zmenou vnútornej štruktúry programu. Údaje sú izolované od ostatných komponentov programu.
  • Ochrana údajov používaním jednorázových žiadostí o sprístupnenie údaju.
  • Šifrovanie dopĺňacích skriptov.
 • Zrýchlený štart a výkon programu.
 • Doplnené zobrazenie vybratého subjektu v stavovom riadku.
 • Doplnená možnosť upraviť údaje subjektu dvojklikom.
 • Opravené dopĺňanie údajov pre Virtuálnu registračnú pokladňu.
 • Pridané doplnenie údajov pri storne výkazu v Sociálnej poisťovni.
 • Upravená funkcia tlačidla vyhľadávača - otvorí vyhľadávač v novom okno predvoleného prehliadača na počítači.
 • Zmenená štartovacia stránka.
 • Aktualizovaný prehliadač na verziu 63.0.3239.132 (vydaný 24.01.2018).

Verzia 2.3.0.0 (30.11.2017)

 • Vylepšený aktualizačný modul a nový aktualizačný program.
 • Doplnený licenčný modul.
 • Sprístupnená Veľkopodniková verzia programu.

Verzia 2.2.0.0 (30.07.2017)

 • Zmenená ikona tlačidla na skrytie / zobrazenie panela so zoznamom subjektov. Pôvodná ikona Ikona zobraziť subjekty bola nahradená ikonou Nová ikona zobraziť subjekty.
 • Pridané tlačidlo Ikona nová karta pre otvorenie novej karty prehliadača.
 • Pridaná podpora zobrazovania internetových stránok na kartách.
  • Záložky kariet sa zobrazia nad internetovým prehliadačom len ak budú otvorené dve a viac kariet.
  • Novú kartu je možné otvoriť kliknutím na ikonu Ikona nová karta, alebo klávesovou skratkou CTRL+T.
  • Karty sa zatvárajú kliknutím na "X" na záložke karty, alebo klávesovou skratkou CTRL+W, alebo CTRL+F4.
  • Otvoriť internetovú stránku inštitúcie (napr. Sociálnej poisťovne) na novej krate je možné kliknutím na ikonu inštitúcie a súčasným stlačením/držaním klávesy CTRL.
  • Na otvorenie stránky inštitúcie na aktuálnej karte je možné použiť klávesovú skratku ALT + číslo na alfanumerickej časti klávesnice od 1 do 6 (ALT+1 = FS, ALT+2 = VRP, ALT+3 = SP, ALT+4 = VŠZP, ALT+5 = ZP Dôvera, ALT+6 = ZP Union).
  • Pre prepnutie karty na nasledujúcu je možné použiť klávesovú skratku CTRL+TAB a zobrazenie predchádzajúcej CTRL+SHIFT+TAB.
  • Vybratý subjekt platí pre všetky karty. Po zmene subjektu sa doplnia údaje na všetkých otvorených kartách.
 • Pridaná klávesová skratka ALT+D, alebo F6 pre presun vstupu do riadka s adresou.
 • Pridané zobrazovanie priebehu sťahovania súboru v stavovom riadku.
 • Pridané zobrazenie informačného panela po dokončení sťahovania súboru.
  • Tlačidlo "Otvoriť" - stiahnutý súbor sa otvorí predvoleným programom.
  • Tlačidlo "Zobraziť priečinok" - otvorí sa prieskumník a označí sa stiahnutý súbor.
  • Tlačidlo "Zavrieť" - zavrie informačný panel.
 • Pridaná podpora dopĺňania údajov pre všetky elektronické služby Sociálnej poisťovne.
 • Aktualizované jadro prehliadača na najnovšiu verziu.
 • Doplnené zablokovanie tlačidiel pre zmenu zoskupenia ak nie je žiadny subjekt v zozname.
 • Drobné vylepšenie okna pre úpravu údajov subjektov.

Verzia 2.1.0.0 (30.06.2017)

 • Pridaná podpora automatického dopĺňania údajov pre Virtuálnu registračnú pokladňu.
 • Pridané tlačidlo pre manuálne doplnenie údajov (Ikona doplniť údaje).
 • Zmenená funkcia tlačidla Ikona zobraziť subjekty na skrytie / zobrazenie panela so zoznamom subjektov.
 • Doplnené tlačidlo Ikona kontrola aktualizácií pre manuálnu kontrolu aktualizácií.
 • Doplnené používanie zabezpečeného spojenia pri aktualizácií programu.
 • Doplnená klávesová skratka F5 pre obnovenie zobrazenej stránky.
 • Upravené okno "O programe" a doplnené zobrazovanie detailnejších informácií v okne. Zobrazujú sa už aj používané súbory, verzia programu, kontaktné informácie.
 • Zmenená ikona programu.
 • Zosúladené názvy v programe. V tejto súvislosti bol výnimočne premenovaný aj názov exe programu.
 • Doplnená ochrana šifrovaním systémových údajových súborov (šifrovanie systémových súborov nie je možné vypnúť).
 • Pridaná možnosť obmedziť úpravu údajov heslom (upraviť údaje bude možné len po zadaní hesla).
 • Sprístupnená internetová stránka programu www.edorucovatel.sk .
 • Sprístupnená verzia pre počítače so 64 bitovým systémom.
 • Sprístupnená samostatná verzia pre Windows Vista/7/8/10.
 • Sprístupnené inštalačné programy a archívy s prenosnými verziami programu.
 • Opravené chyby (štart programu, okno pre úpravu údajov, dialógové okno hľadať).
 • Pridaná nápoveda k programu
 • Pridaná možnosť anonymne odoslať spätnú väzbu.

Verzia 2.0.0.0 (30.05.2017)

 • Pridaná možnosť používania vlastných dátových súborov. Súbory môžu byť uložené na disku, v sieti, alebo stiahnuté cez HTTP protokol zo servera.
 • Pridaná možnosť zotriedenia zoznamu subjektov podľa umiestnenia dátového súboru.
 • Pridaná možnosť uloženia dňa v ktorom firma odosiela svoje výkazy.
 • Pridaná možnosť zotriedenia zoznamu subjektov podľa týždňa v ktorom by mali byť odoslané výkazy.
 • Pridaná podpora ochrany dátových súborov heslom.
 • Pridaná podpora šifrovania dátových súborov.
 • Upravené okno pre úpravu prihlasovacích údajov.
 • Upravený spôsob aktualizácie programu (program sa aktualizuje hneď po potvrdení, nie pri ďalšom spustení)
 • Opravené dopĺňanie hodnôt grid kariet sociálnej poisťovne pri odosielaní výkazu manuálnym vstupom.
 • Pridané automatické dopĺňanie prihlasovacích údajov po výbere iného subjektu.
 • Opravené funkcie kopírovať, prilepiť, vystrihnúť.

Verzia 1.0.0.0 (22.02.2017)

 • Prvá neverejná testovacia verzia programu.