Zostaňte doma

Vážení zákazníci,

vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú šírením nového koronavírusu sme sa rozhodli, že používanie eDoručovateľa bude od 1.4.2020 na najbližšie 3 mesiace bezplatné. Veríme, že Vám eDoručovateľ pomôže pri práci z domu a nebudete musieť riskovať zdravie počas cestovania do práce. Zostaňte doma a podporme tak spoločne boj proti šíreniu nového koronavírusu.


Aktivácia bezplatnej licencie

 • Noví zákazníci si aktivujú bezplatnú licenciu zadaním promo kódu SOMDOMA do programu (promo kód sa vkladá cez voľbu na ovládacom paneli O Programe - Aktivácia...). Aktivácia licencie je anonymná a nevyžaduje sa registrácia a ani objednávka. Pridelená licencia bude platná 3 mesiace.
 • Existujúcim zákazníkom predĺžime platnosť všetkých licencií o 3 mesiace.

Tipy pre používanie eDoručovateľa

 1. Spustite si eDoručovateľa.
 2. Cez voľbu O programe na ovládacom paneli si otvorte informácie o programe.
 3. Vo výpise sú zobrazené cesty k údajovým súborom, ktoré program používa.
 4. Nainštalujte si eDoručovateľa na počítač doma.
 5. Nahraďte si údajové súbory doma súbormi z kancelárie.

Zaslanie údajového súboru zastupujúcemu kolegovi:

 1. Spustite si eDoručovateľa.
 2. Cez voľbu O programe na ovládacom paneli si otvorte informácie o programe.
 3. Vo výpise sú zobrazené cesty k údajovým súborom, ktoré program používa.
 4. Zašlite údajový súbor v ktorom máte nahraté prihlasovacie údaje zastupujúcemu kolegovi.

Pridanie kolegovho údajového súboru:

 1. Uložte si kolegov údajový súbor na disk.
 2. Spustite si eDoručovateľa.
 3. Pomocou voľby na hlavnom paneli "Upraviť prihlasovacie údaje" otvorte okno "Údaje subjektov".
 4. Stlačte pravé tlačidlo myši nad niektorým subjektom. Zobrazí sa ponuka s ďaľšími možnosťami.
 5. Z ponuky vyberte "Pridať dátový zdroj...". Zobrazí sa okno "Dátový zdroj".
 6. Zadajte do poľa "Cesta k súboru alebo URL adresa" cestu, kde ste si uložili kolegov súbor.
 7. Kliknite na OK. Program načíta údajový súbor.